Kaasun puhdistus

Prosessikaasujen päästöjä valvotaan yhä tiukempien päästörajojen avulla. Prosessit suunnitellaan rajat alittaviksi, jotta saadaan toimintalupa viranomaisilta. Yksi keino alittaa rajat on kaasun puhdistus niissä prosesseissa, jotka synnyttävät orgaanisia yhdisteitä (VOC), sekä muita ei toivottuja haittakomponentteja. Yksi yleisimpiä menetelmiä kaasunpuhdistuksessa on aktiivihiilisuodatus. Sorbotech ™ aktiivihiilisarja ja Sorbofil  ™ aktiivihiilisuodattimet tarjoavat kaasujenpuhdistukseen tehokkaan ratkaisun.

Ratkaisuna aktiivihiili on yksinkertainen ja luotettava. Kaasunpuhdistuksessa Sorbotech™ aktiivihiilen muoto on useimmiten pellettimäisessä, Sorbotech™ GE -sarja tai raeistettuna, Sorbotech™ LG sarja muodossa. Molempien aktiivihiilityyppien raaka-aineena toimivat sekä kivihiili, että kookospähkinänkuori.

Puhdistettavan kaasun analysointi on tärkeää. Analysointi antaa kaasunpuhdistukseen tarvittavat tiedot poistettavasta haitasta sekä näin ollen aktiivihiilen tyyppi on määritettävissä. Hiilen elinkaariajattelu on mahdollista maksimoida analyysistä saatavilla pitoisuuksien arvoilla parhaan mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi.

Kaasun puhdistus teollisuudessa

Prosessikaasuvirrat saattavat sisältää erittäin happamia, myrkyllisiä, korrosiota aiheuttavia ainesosia. Esimerkkeinä rikkivety, rikkioksidi, elohopea ja muiden happoyhdisteiden poistoon on suunniteltu oma aktiivihiilisarja, Sorbotech ™ GER.

Biokaasun puhdistus.

Biokaasun tuotannossa ei ole kahta samanlaista tuotantolaitosta. Biokaasun raaka-aine tulee eri lähteistä, esimerkiksi jätevesilietteestä, karjanlannasta ja biojätteestä. Syötteen määrä ja laatu sekä prosessiolosuhteet määrittävät kaasun koostumuksen. Myös jätteen kaatopaikoista saadaan mätänevistä jätteistä keräysputkistoilla biokaasua.

Biokaasun epäpuhtaudet (esim. rikkivety ja siloksaanit) tulee puhdistaa, jotta polttoaineena kaasua käyttävä tekniikka ei vaurioidu. Kaasun puhdistukselle on myös ympäristöpäästöjä vähentävä vaikutus.

Hajunpoisto ja kaasun puhdistus

Hajuhaitat pystytään poistamaan aktiivihiilisuodatuksella. Jätteiden ja jätevesien varastoinnissa sekä puhdistusprosesseissa saattaa vapautua häiritseviä hajuja. Tyypillisimpiä hajunläteitä ovat kiinteistöjen lähelle sijoitetut jätevedenpumppaamot, septitankit ja viemäreiden tuuletusputket. Haju ”leijailee” kiinteistöjen pihoille ja ulkoilualueille, jossa oleskellaan.

Meiltä löytyy ratkaisu häiritsevän hajun hallintaan. Vakioratkaisumme on puhaltimella varustettu aktiivihiilisuodatin. Puhaltimen avulla pystytään luomaan alipaine hajulähteeseen ja kaikki häiritsevät hajut saadaan kulkemaan aktiivihiilipatsaan läpi. Mitoitamme aktiivihiilisuodattimen aina tapauskohtaisesti, jotta asiakkaalle saadaan paras mahdollinen lopputulos.

Kaasun puhdistus

Prosessikaasujen päästöjä valvotaan yhä tiukempien päästörajojen avulla. Prosessit suunnitellaan rajat alittaviksi, jotta saadaan toimintalupa viranomaisilta. Yksi keino alittaa rajat on kaasun puhdistus niissä prosesseissa, jotka synnyttävät orgaanisia yhdisteitä (VOC), sekä muita ei toivottuja haittakomponentteja. Yksi yleisimpiä menetelmiä kaasunpuhdistuksessa on aktiivihiilisuodatus. Sorbotech ™ aktiivihiilisarja ja Sorbofil  ™ aktiivihiilisuodattimet tarjoavat kaasujenpuhdistukseen tehokkaan ratkaisun.

Ratkaisuna aktiivihiili on yksinkertainen ja luotettava. Kaasunpuhdistuksessa Sorbotech™ aktiivihiilen muoto on useimmiten pellettimäisessä, Sorbotech™ GE -sarja tai raeistettuna, Sorbotech™ LG sarja muodossa. Molempien aktiivihiilityyppien raaka-aineena toimivat sekä kivihiili, että kookospähkinänkuori.

Puhdistettavan kaasun analysointi on tärkeää. Analysointi antaa kaasunpuhdistukseen tarvittavat tiedot poistettavasta haitasta sekä näin ollen aktiivihiilen tyyppi on määritettävissä. Hiilen elinkaariajattelu on mahdollista maksimoida analyysistä saatavilla pitoisuuksien arvoilla parhaan mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi.

Kaasun puhdistus teollisuudessa

Prosessikaasuvirrat saattavat sisältää erittäin happamia, myrkyllisiä, korrosiota aiheuttavia ainesosia. Esimerkkeinä rikkivety, rikkioksidi, elohopea ja muiden happoyhdisteiden poistoon on suunniteltu oma aktiivihiilisarja, Sorbotech ™ GER.

Biokaasun puhdistus.

Biokaasun tuotannossa ei ole kahta samanlaista tuotantolaitosta. Biokaasun raaka-aine tulee eri lähteistä, esimerkiksi jätevesilietteestä, karjanlannasta ja biojätteestä. Syötteen määrä ja laatu sekä prosessiolosuhteet määrittävät kaasun koostumuksen. Myös jätteen kaatopaikoista saadaan mätänevistä jätteistä keräysputkistoilla biokaasua.

Biokaasun epäpuhtaudet (esim. rikkivety ja siloksaanit) tulee puhdistaa, jotta polttoaineena kaasua käyttävä tekniikka ei vaurioidu. Kaasun puhdistukselle on myös ympäristöpäästöjä vähentävä vaikutus.

Hajunpoisto ja kaasun puhdistus

Hajuhaitat pystytään poistamaan aktiivihiilisuodatuksella. Jätteiden ja jätevesien varastoinnissa sekä puhdistusprosesseissa saattaa vapautua häiritseviä hajuja. Tyypillisimpiä hajunläteitä ovat kiinteistöjen lähelle sijoitetut jätevedenpumppaamot, septitankit ja viemäreiden tuuletusputket. Haju ”leijailee” kiinteistöjen pihoille ja ulkoilualueille, jossa oleskellaan.

Meiltä löytyy ratkaisu häiritsevän hajun hallintaan. Vakioratkaisumme on puhaltimella varustettu aktiivihiilisuodatin. Puhaltimen avulla pystytään luomaan alipaine hajulähteeseen ja kaikki häiritsevät hajut saadaan kulkemaan aktiivihiilipatsaan läpi. Mitoitamme aktiivihiilisuodattimen aina tapauskohtaisesti, jotta asiakkaalle saadaan paras mahdollinen ratkaisu.

Kiinnostuitko?

Suomen Laippapalvelu Oy
Koijärventie 375, 31130 Forssa (Koijärvi)
| mob. 050 3389030
myynti@aktiivihiili.fi