Juomaveden puhdistus

Aktiivihiilen absorptiota (aktiivihiilen pinta poistaa eli absorpoi epäpuhtauksia) käytetään pohjavesilaitosten ja vedenottamoiden yhtenä käsittelymenetelmänä. Aktiivihiili on parhaimmillaan haju- ja maku-, radon- ja torjunta-ainejäämien poistossa. Myös sinilevätoksiineja pystytään poistamaan. Tästä syystä juomaveden puhdistus aktiivihiilellä on varsin yleinen menetelmä.
Ota yhteyttä »

Juomaveden puhdistus aktiivihiilellä

Aktiivihiili on joko rakeisena tai jauhemaisena. Raeistettuna aktiivihiiltä käytetään suodattamissa tai suodatinaltaissa, sekä paineellisena että painovoimaisena suodatuksena. Jauhemaisena aktiivihiili syötetään käsiteltävään veteen. Ennen verkkoon pumppaamista/syöttöä jauhe otetaan suodattimella pois.

Aktiivihiilisuodatuksen jälkeen tulee aina desinfionti. Aktiivihiili on vaihdettava säännöllisesti.

Veden käyttö tuotantoprosesseissa

Useissa prosesseissa tarvitsemme vettä, erityiseti kun haluamme valmistaa jotain. Prosessissa käytetty vesi tulee saastumaan tuotantoprosessin aikana, josta voi syntyä jätevettä, jota ei voida purkaa takaisin ympäristöön. Tällä tavoin tuotettu jätevesi tulee käsitellä ennen kuin se voidaan purkaa viemäriin tai pintaveteen tai uudelleen käyttää.

Vedenpuhdistus eri tuotantovaiheissa

On myös mahdollista, että teollisuudessa käytettävä vesi vaatii puhdistuksen ennen käyttöä tuotantoprosessissa.

Aktiivihiilitekniikka on usein asianmukaisin tekniikka, jota voidaan käyttää juomaveden puhdistukseen eri tuotantovaiheissa (esim. Biologisen tai fysikaalis-kemiallisen käsittelyn jälkeen). Yhdisteet, kuten COD, BOD, TOC, BTEX, hiilivedyt, AOX, torjunta-aineet, syanidit, hajua, väriä jne ovat mahdollista käsitellä aktiivihiilellä.

Vedenpuhdistuksessa käytettävän hiilen tyyppi

Rakeistettu (granuloitu) aktiivihiili on muodoltaan epäsäännöllinen. Tätä hiilityyppiä käytetään yleisemmin nesteiden puhdistuksessa. Joissain sovelluksissa, käytetään myös ilman ja kaasujen puhdistuksessa.

Suosituimmat käyttökohteet ovat;

  • Juomaveden puhdistus kunnallisissa vedenkäsittelylaitoksissa (värien, maun ja hajun parantaminen, torjunta-aineiden ja humusyhdisteiden poisto),
  • Kloorin ja otsonin jäämien katalyyttinen poisto, COD ja AOX vähentäminen jäteveden käsittelyssä
  • Orgaanisten yhdisteiden (BTEX) poistaminen veden ja maaperän kunnostamisprosessissa
  • Elintarviketuotteiden värjääminen (sokeri, glukoosi)
  • Lääketeollisuus

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Jos sinulla on juomaveden puhdistukseen liittyviä tai mitä tahansa muita kysymyksiä, ota yhteyttä meihin!

Ota yhteyttä »

Kiinnostuitko?

Juomaveden puhdistus aktiivihiilellä teollisuudessa
Vedenpuhdistus aktiivihiilitekniikalla

Suomen Laippapalvelu Oy
Koijärventie 375, 31130 Forssa (Koijärvi)
| mob. 050 3389030
myynti@aktiivihiili.fi